Vipuvoimaa

Musiikin digitaalinen jakelu

Markkinoilla toimii lukuisia digitaalisen musiikin jakelupalveluita tarjoavia yrityksiä eli aggregaattipalveluita. Niiden kautta voi järjestää musiikkinsa digitaalisen jakelun pienellä vaivalla ja edullisesti. Aggregaatit toimittavat musiikin ja tarvittavan metadatan valittuihin digitaalisiin musiikkikauppoihin ja suoratoistopalveluihin.

Maailmanlaajuisesti merkittäviä musiikkipalveluita ovat tällä hetkellä esimerkiksi Spotify, Apple Music, Amazon Prime, Deezer, Tidal ja YouTube Music. Tuoretta markkinatutkimusfaktaa ei tätä kirjoittaessa ole vapaasti saatavilla, mutta Spotifyn voidaan olettaa olevan Suomen suosituin musiikkipalvelu.

Digitaalisen myynnin ja suoratoiston merkityksen kasvun myötä myös ilman levytys- tai jakelusopimusta toimivan artistin lienee syytä harkita musiikkinsa digitaalista jakelua. Olipa esimerkiksi Spotifystä mitä mieltä tahansa, musiikin puuttuminen palvelusta tuskin ainakaan edistää omakustanneartistin uraa.

Aggregaattipalveluiden eroavaisuuksia

Aggregaattipalveluiden toimintatavat ja hinnoitteluperiaatteet voivat erota toisistaan huomattavastikin. Jotkut palvelut painottavat kertamaksuperiaatetta, toiset taas perivät vuosittaista maksua jokaisesta julkaistusta äänitteestä tai vaihtoehtoisesti käyttäjätunnuksesta. Huolellinen vertailu kuitenkin kannattaa, sillä se antaa mahdollisuuden hyödyntää tarjontaa juuri artistin tarpeiden mukaan. Koska alan käytänteet ja hinnastot voivat muuttua välillä nopeasti, huomioi lukiessasi, että tätä artikkelia on päivitetty viimeksi huhtikuussa 2020.

Samaa julkaisua ei voi jaella yhtäaikaisesti usean palvelun kautta, mutta mikään ei estä valitsemasta kullekin julkaisulle tilanteeseen ja tarpeeseen sopivinta jakelijaa. Jos esimerkiksi haluaa saada 1-2 kappaleen singlen vain Spotify-jakeluun vuodeksi, voi sopivin ja edullisin palvelu löytyä aivan eri yritykseltä, kuin jos haluaa jakelun kokonaiselle albumille useaksi vuodeksi moneen musiikkipalveluun. Ei pidä myöskään sokaistua joidenkin palveluiden lupauksista toimittaa musiikkisi jopa 200 musiikkikauppaan/suoratoistopalveluun, sillä pelkästään Spotify ja Apple Music/iTunes kattavat yhdessä valtaosan maailmanlaajuisista musiikin lataus- ja suoratoistomarkkinoista. Kannattaa siis punnita, mikä on tarpeellista kunkin julkaisun tapauksessa.

Lisämaksuista ja provisioista

Valitsemastasi palveluntarjoajasta riippuen, itse jakelun hinnan päälle voi tulla vielä erilaisia lisämaksuja. Tavanomaisin lisämaksu tulee UPC-koodista (Universal Product Code), joka on pakollinen jokaiselle julkaisulle. Koodeja tarvitaan siis yksi per julkaisu riippumatta siitä, onko kyseessä single vai kokonainen albumi. Tyypillisesti UPC-koodin hinta on 5-10 Yhdysvaltain dollaria/kpl. Poikkeuksia löytyy heti tässäkin käytännössä, sillä esimerkiksi CD Baby veloittaa albumin UPC-koodista 20 dollaria. Jotkut palvelut saattavat tarjota UPC-koodin ilmaiseksi osana muuta kokonaisuutta.

Osto- ja kuuntelutilastot sekä muut analytiikkatyökalut ovat joissain tapauksissa lisämaksullisia palveluita. Palveluntarjoajasta riippuen lisämaksullisia palveluita voi olla monenlaisia, joten valintaa tehdessä kannattaa lukea ”pienet präntit” tarkkaan. Itse suosin palveluita, joiden hinnoittelu on läpinäkyvää ja vapaasti tutustuttavissa jo ennen käyttäjätunnuksen luomista.

Palveluntarjoajat veloittavat digimyynneistä vaihtelevia provisioita. Raha liikkuu digimyynnissä siten, että kun kauppa myy kappaleen tai albumin, se ottaa myyntihinnasta ensin oman provisionsa. Kaupan provisio voi vaihdella paljon eri yritysten kesken, mutta valtaosalla se kuitenkin on 25-40 % tuotteen myyntihinnasta. Jäljelle jäävä raha tilitetään aggregaattipalvelulle, joka saattaa ottaa välistä vielä oman provisionsa. Tämä provisio on tyypillisesti korkeintaan 30 %. Jotkin aggregaatit tarjoavat lisämaksullista palvelua, joka pienentää heidän provisioprosenttiaan tai poistaa sen kokonaan. Tällainen lisäpalvelu on luonnollisesti vain ylimääräinen kuluerä, jos musiikin myynti jää marginaaliseksi. Jos taas odotettavissa on paljon myyntejä, voi pienemmällä provisiolla tai sen puuttumisella olla suurikin merkitys. Joillain palveluilla on käytössä prosenttiprovision sijaan tai lisäksi kiinteä summa, jonka palvelu veloittaa myyntituotosta. Näiden provisioiden jälkeen jäljelle jäävä raha maksetaan artistille, joka nostaa rahat itselleen tyypillisimmin PayPal-tilin kautta. Monella aggregaatilla on kuitenkin olemassa kynnyssumma artistille maksettavissa tilityksissä, esimerkiksi 20-30 dollaria. Ennen sen täyttymistä ennen artisti ei pysty tekemään nostoa.

Suoratoistopalveluiden osalta on mahdotonta sanoa, paljonko artisti saa yhdestä kuuntelukerrasta. Spotifyn ollessa suosituin suoratoistopalvelu, otetaan se tähän esimerkiksi: Spotify itse on ilmoittanut, että kuuntelukerralle ei ole olemassa tiettyä korvaussummaa, vaan systeemi toimii omanlaisella algoritmillaan pro rata -mallin pohjalta. Huomattavaa on myös, että laskentakaavaan vaikuttaa se, kuinka suuri osuus käyttäjistä on premium-käyttäjiä ja kuinka paljon mainostuloja kertyy. Kunkin artistin kuuntelumäärät suhteutetaan tuloja jaettaessa kokonaiskuuntelumäärään, mikä johtaa siihen, että toimintamalli suosii hieman epätasapuolisesti kuunnelluimpien kappaleiden oikeudenomistajia. Käytäntö on melko monimutkainen, mutta jos kaipaat aiheesta tarkempaa tietoa, voit tutustua Jeff Pricen äärimmäisen perusteelliseen selvitykseen.

Esimerkkejä aggregaattipalveluista

Aggregaattipalvelut mainostavat itseään erilaiset asiat edellä, esimerkiksi jakeluverkostonsa laajuudella, halvalla hinnalla tai 0 % provisiolla. Hintojen vertailun ohella on syytä olla erityisen tarkkana, ettei vahingossa luovuta oman musiikkinsa oikeuksia kenellekään. Käytännön eroja löytyy myös esimerkiksi siitä, kuinka kattavaa tietoa aggregaatti tarjoaa käyttäjälle julkaisujen myynneistä tai kuuntelumääristä. Osa aggregaateista tuottaa hyvinkin tarkkaa tilastointia käyttäjän hyödynnettäväksi esimerkiksi Spotify-kuuntelijoiden kotimaasta, ikäluokasta, sukupuolesta tai siitä, minkä soittolistan kautta julkaisua päädytään kuuntelemaan.

Jokaisen digijakelua harkitsevan on syytä miettiä, mitä ominaisuuksia pitää kulloinkin tärkeimpänä, ja tehdä valinta sen pohjalta. Artistin tilanne ja tarpeet määrittelevät, mikä palvelu on sopivin ja edullisin, joten yleinen paremmuusvertailu ei ole mahdollista. Joku saattaa arvostaa helppokäyttöisyyttä, toinen tarkkaa tilastotietoa, kolmas kenties laajaa jakeluverkostoa. Palvelut myös säätävät hinnoitteluaan silloin tällöin, joten ajantasaiset hinnat ja ehdot kannattaa tarkistaa kunkin palveluntarjoajan nettisivuilta. Toisinaan käynnissä on myös erilaisia tarjouskampanjoita tai edullisia pakettihintoja isommille kokonaisuuksille.

On hyvä muistaa, että aggregaattipalvelu toimittaa musiikin sovitusti kaupoille ja suoratoistopalveluille, mutta lopullinen päätös myyntiin tai kuunneltavaksi päätymisestä on kaupoilla ja suoratoistopalveluilla itsellään. Esimerkiksi vahvasti dance-musiikkia painottava latauskauppa ei ehkä ota metallilevyä myyntiin, vaikka se olisi kuinka hyvä. Genrerajoista ja kohdemarkkinoista piittaamatta myös musiikin poikkeuksellisen heikko äänenlaatu tai kaupan edustajan mielestä ala-arvoinen sisältö voi johtaa siihen, että tuote ei pääse myyntiin asti. Todellisuudessa näin kuitenkin käy hyvin harvoin.

Alla olevasta listasta löydät esimerkkejä kansainvälisesti tunnetuista aggregaateista sekä muutaman kotimaisen toimijan.

CD Baby (USA)
www.cdbaby.com
Julkaisukohtainen kertamaksu.
Spotify Preferred Distributor

Distrokid (USA)
www.distrokid.com
Vuosimaksullinen käyttäjätunnus.
Spotify Preferred Distributor

Ditto (Englanti/USA/Australia)
www.dittomusic.com
Vuosimaksullinen käyttäjätunnus.

EmuBands (Skotlanti)
www.emubands.com
Julkaisukohtainen kertamaksu.
Spotify Preferred Distributor

Musakonttori (Suomi)
www.musakonttori.fi
Julkaisukohtainen kertamaksu.

Musiikin digitaalinen jakelu (Suomi)
www.musiikindigitaalinenjakelu.fi
Perii provision tuloista. Ei julkaisu- tai vuosikohtaisia maksuja.

Record Union (Ruotsi)
www.recordunion.com
Julkaisukohtainen vuosimaksu. Hinta pysyy samana koko jakelusopimuksen ajan.
Spotify Preferred Distributor 

Tunecore (USA)
www.tunecore.com
Julkaisukohtainen vuosimaksu. Albumin hinta nousee ensimmäisen vuoden jälkeen, singlen hinta pysyy samana koko jakelusopimuksen ajan.

Z-trading/Suomen musiikkipiste (Suomi)
https://z-trading.fi/palvelut/digitaalinen-jakelu
Hinnastoa ei vapaasti saatavilla.

Musiikki sosiaalisen median palveluissa

Sosiaaliset mediat ovat uudehko osa musiikin digitaalista jakeluverkostoa. Jos haluat mahdollistaa kappaleesi käytön esim. Instagram-tarinassa musiikkitarran kautta, valitse jakelija, joka toimittaa musiikkia myös Instagramiin. Osa aggregaateista on alkanut toimittaa musiikkia myös nopeasti kasvavaan TikTokiin. Jos koet sosiaalisen median tärkeäksi musiikillesi, huomioi tämä aggregaattia valitessasi.

Sosiaalisen median jakelun liitännäisenä mainittakoon, että jos haluat mahdollistaa musiikin lisäksi myös lyriikoiden synkronoidun käytön esim. Facebookin tai Instagramin tarinoissa, voit luoda vahvistetun artistitunnuksen Musixmatch-palveluun ja syöttää kappaleiden tekstit sen tietokantaan. Lisätietoa löydät täältä.

Spotify for Artists

Koska Spotifyllä on tällä hetkellä valta-asema suoratoistoalalla, on syytä mainita Spotify for Artists -liitännäispalvelu. Sen kautta artisti tai bändi voi hankkia oikeuden hallita omaa artistisivuaan Spotifyssä. Artisti voi esimerkiksi kirjoittaa biografian, lisätä profiilikuvan ja keikkakalenterin, valita “Artist´s pick” -kappaleen ja jopa myydä oheistuotteita. Keikkakalenterin tietojen hallinnointi tapahtuu Songkick Tourbox-palvelun kautta ja oheistuotekaupan luominen Merchbar-palvelun kautta.

Artistisivun hallinnointioikeudet voi hankkia täältä. Valikoidut jakelijakumppanit (”Spotify Preferred Partner/Distributor”) tarjoavat myös ”Instant Access” -reitin profiilin hallintaan, jos olet julkaissut musiikkia tällaisen aggregaatin kautta. Riippuen aggregaatista, tunnusten linkittäminen voi tarjota integroituja toimintoja, joihin ei muutoin pääsisi käsiksi.

Hyödyllisiä linkkejä Spotify for Artists -palveluun liittyen:

Spotify Preferred Distributors -lista:
https://artists.spotify.com/directory/distribution

Songkick Tourbox:
https://tourbox.songkick.com

Merchbar:
https://www.merchbar.com

 

Julkaisun ajastaminen

Aggregaattipalvelua valitessa voi olla tarpeen huomioida, onko julkaisupäivä mahdollista määrittää itse. Suurin osa palveluista mahdollistaa tämän, mutta markkinoilla on myös sellaisia, joiden kautta julkaisu menee läpi sitten, kun sen vuoro jonossa sattuu olemaan. Julkaisua on luonnollisesti helpompi promota etukäteen, kun julkaisupäivä on ennalta tiedossa.

Jos haluat tarjota, eli ”pitchata” musiikkia Spotifyn kuratoiduille soittolistoille, on julkaisun ajastaminen avainasemassa. Voit tehdä pitchauksen Spotify for Artists -palvelun työkalun kautta, kunhan julkaisu on ajastettu vähintään viikon verran tulevaisuuteen. Huomaa, että vaikka pitchattu kappale ei Spotifyn soittolistoille pääsisikään, päätyy se silti artistisivuasi seuraavien ihmisten automaattisesti generoidulle ”Release radar” -soittolistalle.

Jos haluat hallinnoida artistisivuasi ja/tai pitchata musiikkia soittolistalle, mutta kyseessä on artistin ensimmäinen julkaisu Spotifyyn, lue tämä ohje

Rytmimanuaalin jutussa kerrotaan, miten saada oma biisi Spotifyn soittolistalle.

Liian hyvä tarjous ollakseen totta

Silloin tällöin kentälle putkahtaa uusia palveluita, jotka tarjoavat jakelupalveluitaan jopa ilmaiseksi ja ilman provisioita. Jos harkitset tällaisen palvelun käyttöä, suosittelen tutkimaan sopimusehdot erittäin tarkasti ikävien yllätysten välttämiseksi. On hyvä myös uhrata hetki ajatukselle, mistä kyseisen yrityksen liiketoiminta käytännössä muodostuu, jos jakelupalvelut tarjotaan maksuttomina.

Aggregaattifirmoja on jo mennyt konkurssiin, mistä on aiheutunut tilanteita, joissa asiakkaat eivät pysty hallitsemaan julkaisujensa saatavuutta ja heille kohdistuneita korvauksiakin on jäänyt saamatta. Jopa Spotify for Artists -palvelu tarjosi beta-vaiheessaan maksutonta jakelua omakustanneartisteille, kunnes yhtälö osoittautui mahdottomaksi. Palvelun lakkauttaminen aiheutti artisteille vaivaa järjestää musiikkinsa jakelu uudelleen niin, että mm. soittotilastot eivät nollautuisi samalla. Voisi siis todeta, että liian hyvältä kuulostavat tarjoukset ovat parhaimmillaankin lyhytikäisiä ratkaisuja ja pahimmillaan johtavat hankaliin tilanteisiin.

 

Kirjoittanut Karri Kallio

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.